Välkommen till orat.se – kårhuset på Campus US!

Fokusbild på byggnad som har LIUs logotyp

Välkommen till

Kårhus Örat

– kårhuset på Campus US

Fokusbild på byggnad som har LIUs logotyp

Välkommen till

Kårhus Örat

– kårhuset på Campus US